Guldsmeden förädlar guld med ädelstenar, vi har valt att förädla växtrikets guld med ädla smaker.